Andrej Brečko

V odvetniški pisarni se vaši zadevi posveti izključno odvetnik, ki s svojim znanjem in izkušnjami,
zavzetim delom ter vztrajnostjo najde ustrezno rešitev.


Običajno se potreba po odvetniku pojavi ob nastanku konfliktnih situacij, v katerih pravno svetovanje odvetnika, zastopanje pred sodišči in drugimi organi, priprava vlog ali druga pravna pomoč odvetnika omogoči, da se tem konfliktom ali izognete ali jih vsaj ublažite.
Iz izkušenj je posredovanje odvetnika s pravnim nasvetom, zastopanjem pred organi in priprava vlog ali listin pred nastankom spora boljša in dolgoročnejša rešitev, ki stranki prinaša dolgoročno kvalitetnejše odnose med partnerji, običajno pa se izkaže tudi kot stroškovno ugodnejša rešitev.
V odvetniški pisarni se posebej ukvarjamo s področjem pogodbenega, nepremičninskega, stanovanjskega prava in vpisi v zemljiško knjigo, vključno s posledicami na davčnem področju ter na področju dednega in družinskega prava. Delo pa vključuje tudi preostala pravna področja.

Področja dela